2.4.5. Ewaluacja efektów według mierników podanych w OSR / teście regulacyjnym

Punkt 5 OSR ex-post

Należy wskazać wartość mierników wskazanych w OSR / teście regulacyjnym oraz procentowo określić stopień ich realizacji. O ile określono konkretne mierniki, można tutaj powtórzyć informacje zawarte w p. 3.1 i 3.2.

Jeśli nie przyjęto w OSR lub teście regulacyjnym wartości dla mierników lub gdy specyfika ustawy uniemożliwiła zastosowanie mierników i ewaluację, należy to w tym miejscu opisać.