2.4.6. Ewaluacja efektów według mierników podanych w OSR / teście regulacyjnym