2.4.9. Pozostałe wnioski wynikające z dotychczasowego funkcjonowania ustawy