Dobre praktyki legislacyjne - wstęp

 

 
 
Wszyscy wiemy, że wykonywanie zawodu legislatora wymaga doskonałej znajomości systemu prawa oraz reguł tworzenia przepisów prawnych.
Nie ulega również wątpliwości, że w codziennej pracy niezwykle przydatna jest możliwość korzystania z utrwalonej praktyki rozwiązywania poszczególnych problemów legislacyjnych.

 
To między innymi dlatego wprowadzanie do zawodu legislatora polega na współpracy z bardziej doświadczonymi Koleżankami i Kolegami, którzy są dla nowych adeptów tej sztuki swoistymi przewodnikami – czy to jako patroni w ramach prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji aplikacji legislacyjnej, czy to jako starsi stażem współpracownicy. Kierując się chęcią upowszechnienia i zachowania bezcennego dorobku wynikającego z pogłębionej analizy różnych zagadnień legislacyjnych, przygotowaliśmy w Rządowym Centrum Legislacji niniejszą publikację.
Tworząc ją, zaprosiliśmy do współpracy legislatorów rządowych i parlamentarnych.

 
Dobre praktyki legislacyjne przedstawiają wybrane problemy legislacyjne oraz propozycje ich rozwiązywania. Naszą intencją jest próba ujednolicania reguł stosowanych w pracy każdego z nas, niezależnie od urzędu, w którym wykonujemy zadania. Dobre praktyki legislacyjne zostały opracowane na podstawie zagadnień wymagających rozstrzygnięcia, spotykanych przez legislatorów na co dzień.
 
Chciałbym podkreślić, że przekazywane w Państwa ręce wydawnictwo ma charakter otwarty. Zamieściliśmy w nim pierwsze rekomendacje Dobrych praktyk legislacyjnych, ale naszym zamiarem jest ich sukcesywne uzupełnianie, czemu ma służyć taka właśnie forma edytorska. Bardzo liczę na to, że propozycje kolejnych rekomendacji zechcą Państwo wypracowywać wspólnie z nami, przedstawiając swoje przemyślenia i analizy. Kolejne artykuły zamieszczane będą na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) w formie umożliwiającej ich włączenie do niniejszej publikacji. 
 
Wierzę też, że Dobre praktyki legislacyjne staną się jednym z narzędzi stale wykorzystywanych w pracy legislatora, a przyczyniając się do ujednolicenia praktyki, zwiększą skuteczność naszej pracy oraz poprawią jakość stanowionego prawa.
                                       
                                                                                                                         Prezes
                                                                                                    Rządowego Centrum Legislacji