Informacja o publikacji aktów prawnych

Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami dotyczącymi czytelności wydruków aktów prawnych ogłaszanych na stronie internetowej Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego zrezygnowano z nanoszenia na nich tzw. znaku wodnego zawierającego adres strony internetowej RCL.