Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych

Dyrektor:

Marek Głuch
e-mail: mgluch@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-74-15
fax: +48 22 628-87-92

Wicedyrektor:

Krzysztof Madej
e-mail: kmadej@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-71-55

 

Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych wykonuje zadania w zakresie:

 • redagowania aktów normatywnych i innych aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 • wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 • opracowania i udostępniania skorowidza do zbiorów Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 • opiniowania lub opracowywania projektów obwieszczeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych;
 • kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów obwieszczeń ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 • opracowywania stanowisk prawno-legislacyjnych w zakresie konieczności wydania tekstów jednolitych aktów normatywnych;
 • badania terminowości wydawania tekstów jednolitych aktów normatywnych;
 • współdziałania z Kancelarią Sejmu przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw;
 • badania i oceniania rządowych projektów aktów prawnych pod względem językowym;
 • opracowywania tekstów ujednoliconych zarządzeń Prezesa Centrum i ich udostępniania;
 • inne zlecone przez Prezesa Centrum.