Dobre praktyki legislacyjne

Dobre praktyki legislacyjne to zbiór artykułów przedstawiający wybrane problemy legislacyjne oraz propozycje ich rozwiązywania. Zostały opracowane na podstawie zagadnień wymagających rozstrzygnięcia, spotykanych przez legislatorów na co dzień.