RCL 9 Edukacja 9 Kolegium Legislacji

Kolegium Legislacji

Druga edycja Kolegium Legislacji!
 „Sztuka Legislacji”

logo kolegium legislacji
logo kolegium legislacji

Kolegium Legislacji to jedyny taki projekt skierowany do trzydziestu wybranych w drodze konkursu studentów prawa z całej Polski. To tygodniowe spotkanie edukacyjne umożliwiające udział w serii wykładów i warsztatów poświęconych zagadnieniom prawnym i społecznym prowadzonych przez grupę wyspecjalizowanych prawników, polityków, urzędników i innych osób pełniących istotne funkcje w aparacie państwowym RP. Idea organizacji Kolegium Legislacji opiera się na przekonaniu o integracji młodego pokolenia wokół wartości takich jak: słuszne prawo, dobra legislacja, patriotyzm, właściwe i skuteczne rządzenie, dobro wspólne oraz poszanowanie tradycji.

Biorąc udział w Kolegium Legislacji

kolegium tlo kciuk

świadomie poszerzasz swoje kompetencje

splecione ręce. wiele dłoni

poznajesz innych najlepszych studentów prawa z całej Polski

kolegium tło3

zdobywasz szanse na praktyki i staże

kolegium tło2

zwiększasz swoją wiedzę

kolegium - tło1

uczestniczysz w dyskusjach dotyczących  najbardziej aktualnych wydarzeń – czyli legislacji w czasie kryzysu

logo RCL i godło RP

Honorowy patronat
Prezesa
Rządowego Centrum Legislacji
Krzysztofa Szczuckiego

Jeszcze zastanawiasz się nad wzięciem udziału?

Obejrzyj zaproszenie, z pewnością Cię przekona!

Regulamin I edycji Kolegium Legislacji

edycja zimowa – „Legislacja w czasie kryzysu”

I edycja Kolegium Legislacji: 03.07 – 11.07.2021 r.

Startujemy:

Rozpoczęcie
Oficjalne rozpoczęcie projektu nastąpi 4 lipca o godzinie 10:00 w hotelu „Ibis Warszawa Stare Miasto”. Możliwe jest jednak wcześniejsze zakwaterowanie (3 lipca). W razie chęci pojawienia się wcześniej – prosimy o kontakt.
Zajęcia
Zajęcia będą odbywać się codziennie w godzinach 10:00 – 18:00. Część z nich będzie miała formę wykładów, spotkań z politykami, a część przybierze formę warsztatów. Prowadzącymi i gośćmi będą przedstawiciele rządu, KPRM, instytucji państwowych, eksperci RCL
Zakwaterowanie
Uczestnicy będą zakwaterowani w hotelu Ibis Stare Miasto. Wyżywienie będzie zapewnione w miejscu zakwaterowania oraz miejscach zajęć. Zajęcia będą odbywać się w KPRM, RCL, Sejmie. Przemieszczanie się po Warszawie będzie odbywać się komunikacją miejską lub zamówioną komunikacją (zależnie od dnia)
p

Harmonogram edycji zimowej Kolegium Legislacji:

Etap I rekrutacji:
23.11.2020 r. – 18.12.2020 r.

Wyniki I etapu rekrutacji: 20.12.2020 r.

Etap II rekrutacji:
21.12.2020 r. – 23.12.2020 r.

Wyniki II etapu rekrutacji: 04.01.2021 r.

Etap III rekrutacji:
05.01.2020 – 18.01.2020 r.

Wyniki rekrutacji:
22.01.2020 r.

I edycja Kolegium Legislacji:
03.07.2021 r. – 11.07.2021 r.

Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń. Cieszy nas zainteresowanie projektem, jak również jesteśmy wdzięczni za Państwa zaangażowanie oraz bardzo ciekawe prezentacje.
Prace komisji zakończyły się wyłonieniem 30 studentów prawa, którzy zakwalifikowali się do uczestnictwa w Kolegium Legislacji.
Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną wraz z partnerami z Rządowego Centrum Legislacji podjęliśmy decyzję o przesunięciu I edycji Kolegium Legislacji na nowy termin: 3-11 lipca 2021 roku.

Szczegóły wykładów i zajęć zostaną przekazane Państwu wkrótce.

Aby rozpocząć proces rekrutacyjny, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Do formularza można dołączyć maksymalnie trzy rekomendacje w każdej z dwóch poniższych kategorii:

  • rekomendacje od organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, organizacje studenckie itp.)
  • rekomendacje od autorytetów naukowych, tj. nauczycieli akademickich, praktyków prawniczych z minimalnym stopniem doktora nauk prawnych.

Dodanie maksymalnie trzech rekomendacji w każdej z dwóch kategorii nie jest obowiązkowe, lecz wpływa na przyznawane punkty w procesie rekrutacyjnym.

Organizator, ze względu na sytuację epidemiologiczną, będzie honorować wydane zaświadczenia w formie elektronicznej, w tym również wiadomości e-mail z zaświadczeniem, które należy zapisać w formacie pdf.

Do II etapu zakwalifikuje się maksymalnie 120 osób, które wypełnią poprawnie ankietę zgłoszeniową oraz uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku gdy więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów co 120. osoba z grupy, do następnego etapu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką liczbę punktów.

Osoby zakwalifikowane przez komisję do tego etapu będą musiały uzupełnić test jednokrotnego wyboru z zakresu wiedzy dotyczącej znajomości bieżącej sytuacji w Polsce, Europie i na świecie oraz wszystkich aspektów związanych z legislacją w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące uzupełnienia testu online zostaną podane przez organizatora 20 grudnia 2020 r.

Do III etapu rekrutacji przechodzi maksymalnie 60 osób, które uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku gdy więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów co 60. osoba z grupy, do następnego etapu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką liczbę punktów.

Osoby zakwalifikowane przez komisję do tego etapu będą musiały przygotować prezentację wideo (zapis z osobiście przeprowadzonej prezentacji) trwającą do 10 minut. Temat prezentacji zostanie wskazany przez organizatora i przekazany 5 grudnia 2020 r. drogą mailową.

Kandydaci będą zobowiązani do przesłania nagrania do 18 stycznia 2021 r. w sposób umożliwiający pobranie pliku wideo na komputer lub jego obejrzenie w dowolnym momencie, np. w serwisie YouTube (film niepubliczny – dostępny tylko dla osób mających link). Poza plikiem wideo kandydat zobowiązany jest do wysłania materiałów, z których będzie korzystać w trakcie wystąpienia (np. prezentacja PowerPoint).

Skip to content