RCL 9 O RCL 9 Kierownictwo 9 Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji – Anna Tyśkiewicz-Mazur

Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji – Anna Tyśkiewicz-Mazur

Jest absolwentką studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła również aplikację legislacyjną.
Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w administracji publicznej, jak i poza nią. W latach 2003-2006 była zatrudniona w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2006-2007 pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2007-2009 była dyrektorem personalnym w PETROLOT Sp. z o.o. Od 2009 r. do 2012 r. była zatrudniona w Ministerstwie Zdrowia. W 2012 r. podjęła pracę w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie do 2015 r. pracowała w Biurze Polityki Społecznej, w tym jako zastępca dyrektora Biura, a w latach 2015-2020 – w Biurze Prawa i Ustroju, w tym także na stanowisku zastępcy dyrektora Biura.
Podczas pracy zawodowej w administracji publicznej zajmowała się m.in. legislacją, opiniując projekty aktów prawnych, opracowując projekty aktów prawnych bądź koordynując ich opracowanie oraz uczestnicząc w poszczególnych etapach procesu legislacyjnego.
Ponadto współpracowała z wydawnictwami prawniczymi, dla których przygotowywała artykuły dotyczące stosowania przepisów z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego oraz ratownictwa medycznego.

W dniu 1 listopada 2020 r. została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Skip to content