RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Jednostki organizacyjne 9 Departament Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych

Departament Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych

Departament Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych realizuje zadania w zakresie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, redagowania aktów normatywnych i innych aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, opiniowania lub opracowywania projektu obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych oraz kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów obwieszczeń ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dyrektor:

Marek Głuch
tel. kom.: +48 661-300-909
e-mail: mgluch@rcl.gov.pl

Wicedyrektor:
Krzysztof Madej
tel. kom.: +48 783-936-907
e-mail: kmadej@rcl.gov.pl

Wicedyrektor:
Jagoda Wiecheć
tel. kom.: +48 787-083-338
e-mail: jwiechec@rcl.gov.pl

Naczelnik Wydziału Tekstów Jednolitych:
Magdalena Bieniecka-Zaremba
tel. kom.: +48 532-391-090
e-mail: mbieniecka@rcl.gov.pl

Departament Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych wykonuje zadania w zakresie:

 • redagowania aktów normatywnych i innych aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 • wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 • opracowywania i udostępniania skorowidza do zbiorów Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 • opiniowania lub opracowywania projektów obwieszczeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych;
 • kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów obwieszczeń ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 • opracowywania stanowisk prawno-legislacyjnych dotyczących konieczności wydania tekstów jednolitych aktów normatywnych;
 • badania terminowości wydawania tekstów jednolitych aktów normatywnych;
 • współdziałania z Kancelarią Sejmu przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw;
 • badania i oceniania rządowych projektów aktów prawnych pod względem językowym;
 • opracowywania tekstów ujednoliconych zarządzeń Prezesa Centrum i ich udostępniania;
 • monitorowania wydawania przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw oraz inne zlecone przez Prezesa Centrum.

W Departamencie Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych funkcjonuje Wydział Tekstów Jednolitych wykonujący zadania, o których mowa w pkt 4–8 i 10.

Skip to content