warsztaty legislacyjne

poświęcone doskonaleniu technik legislacyjnych

Szczegółowych informacji udziela p. Iwona Gałka, tel. 539 090 573, e-mail: igalka@rcl.gov.pl

W ramach cyklu warsztatów legislacyjnych poświęconych doskonaleniu technik legislacyjnych  Rządowe Centrum Legislacji organizuje w listopadzie 2023 r. następujące szkolenia:

Zapraszamy prawników i legislatorów pracujących w ministerstwach, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu i kancelarii Senatu oraz w urzędach centralnych.

23 listopada 2023 r.

„Wykonawczy charakter rozporządzenia w świetle wymagań Konstytucji i Zasad techniki prawodawczej”
prowadząca: Magdalena Plachimowicz – główny legislator w Rządowym Centrum Legislacji

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00–10.30    rejestracja uczestników, poczęstunek
10.30–12.30    szkolenie
12.30–13.00    przerwa kawowa
13.00–15.00    szkolenie
15.00                lunch

24 listopada 2023 r.

„Akty prawa wewnętrznego. Uwarunkowania konstytucyjne i poprawność legislacyjna”
prowadząca: Barbara Trojanowska – zastępca dyrektora Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji w Rządowym Centrum Legislacji

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00–10.30    rejestracja uczestników, poczęstunek
10.30–12.30    szkolenie
12.30–13.00    przerwa kawowa
13.00–15.00    szkolenie
15.00                lunch

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 20 listopada 2023 r. na adres: igalka@rcl.gov.pl

 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

 

Skip to content