Wydarzenia

RCL 9 Wydarzenia 9 Egzaminy końcowe 23 edycji aplikacji legislacyjnej

Egzaminy końcowe 23 edycji aplikacji legislacyjnej

wrz 6, 2023 | Wydarzenia

Kończy się kolejna edycja aplikacji legislacyjnej. Pora na egzaminy końcowe. Egzamin pisemny został przeprowadzony 5 września.

Podczas egzaminu aplikant miał do wykonania dwa zadania: przygotowanie projektu aktu normatywnego zgodnie z poleceniem oraz przygotowanie stanowiska prawno-legislacyjnego do przygotowanego przez komisję egzaminacyjną projektu ustawy. Część ustna egzaminu kończącego aplikację legislacyjną odbędzie się w drugiej połowie września przed komisją egzaminacyjną i będzie polegać na udzieleniu odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu dotyczące zasad techniki prawodawczej, procesu legislacyjnego, systemu źródeł prawa lub sądownictwa konstytucyjnego. Aplikantowi może towarzyszyć jego patron.

Wszystkim aplikantom życzymy jak najlepszych wyników.

W razie nieuzyskania pozytywnego wyniku można ponownie przystąpić do egzaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia egzaminu, który zakończył się oceną negatywną.

Skip to content