Rządowe Centrum Legislacji

kontynuuje cykl szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego

 

Konferencja

Prawo miejscowe i ustrój jednostek samorządu terytorialnego

organizowana dla jednostek samorządu terytorialnego

Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2023 r. w Łodzi.

Program konferencji

1 dzień (30 listopada 2023 r.):

9.00–9.20

rejestracja gości, powitalna kawa

9.20–9.30

otwarcie konferencji

9.30–11.30

Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia aktów prawa miejscowego

prowadzący:

  • Karol Grzybowski – główny legislator w Departamencie Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego Rządowego Centrum Legislacji

11.30–12.00

przerwa

12.00–14.00

Zasady techniki prawodawczej – opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych, dostosowujących i epizodycznych

prowadzące:

  • Magdalena Plachimowicz – główny legislator w Departamencie Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego Rządowego Centrum Legislacji
  • Anna Gałązka-Sobocka – główny legislator w Departamencie Prawa Ustrojowego
    i Edukacji w Rządowym Centrum Legislacji

14.00–15.00

obiad

15.00–16.15

Ocena aktu prawa miejscowego w zakresie spełniania wymogów materialnych, formalnych oraz redakcyjnych w kontekście rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody – studium przypadku

prowadząca:

  • Monika Podgórska – główny legislator w Biurze Administracyjno-Finansowym Rządowego Centrum Legislacji

2 dzień (1 grudnia 2023 r.):

9.00–11.00

Poprawność językowa w tekstach aktów prawa miejscowego

prowadząca:

  • Wioletta Wichrowska – główny specjalista w Departamencie Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych Rządowego Centrum Legislacji

11.00–11.30

przerwa

11.30–13.30

Opracowywanie tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego

prowadząca:

  • Magdalena Bieniecka-Zaremba – naczelnik Wydziału Tekstów Jednolitych w Departamencie Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych Rządowego Centrum Legislacji

13.30–14.00

zakończenie

14.00–15.00

obiad

Jaki jest cel konferencji?

Podejmowane przez Rządowe Centrum Legislacji działania edukacyjne mają na celu przybliżenie uczestnikom problematyki tworzenia projektów aktów prawa miejscowego oraz ich miejsca w systemie źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto na zajęciach będą omawiane zagadnienia prawne dotyczące ustroju jednostek samorządu terytorialnego.

Kto organizuje konferencję?

Organizatorem konferencji jest Rządowe Centrum Legislacji, które na co dzień koordynuje działalność legislacyjną Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej.
Wykłady poprowadzą legislatorzy z Rządowego Centrum Legislacji, którzy posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie dotyczące przebiegu procesu stanowienia prawa, zasad techniki prawodawczej oraz zasad poprawnej legislacji.

Koszt udziału w konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia całodzienne wyżywienie, nie zapewnia noclegu.

Jak zgłosić się do udziału?

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o pobranie niżej załączonego formularza zgłoszenia, wypełnienie go i odesłanie do dnia 23 listopada 2023 r. na adres:

zgloszenia.JST@rcl.gov.pl

 

Pobierz i wypełnij zgłoszenie

Prosimy nie wysyłać skanów wypełnionych formularzy.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, która jest częścią zgłoszenia.

Skip to content