Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej

Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym

"Wytyczne" są zaktualizowaną i uzupełnioną wersją opublikowanego przez UKIE dokumentu: "Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym. Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej" (Warszawa 2003).
Zostały one opracowane przez prof. dr. hab. Jana Barcza, we współpracy z dr. Agnieszką Grzelak w zakresie źródeł II i III filaru UE, Mirosławą Kapko, radcą ministra i Anną Siwek, głównym specjalistą, pracownikami Departamentu Prawa Unii Europejskiej UKIE, oraz zaakceptowane przez Rządowe Centrum Legislacji.