Rządowe Centrum Legislacji

Kim jesteśmyco robimy

Rządowe Centrum Legislacji

Kim jesteśmyco robimy

Aktualności

Szkolenie dla samorządowców w Łodzi

Szkolenie dla samorządowców w Łodzi

Legislatorzy Rządowego Centrum Legislacji po raz kolejny spotkali się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w ramach cyklu szkoleń „Prawo miejscowe i ustrój jednostek samorządu terytorialnego”. Tym razem szkolenie odbyło się w Łodzi. Od 30 listopada...

czytaj dalej

Szkolenia dla legislatorów

23 i 24 listopada 2023 r., w ramach cyklu warsztatów legislacyjnych poświęconych doskonaleniu technik legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało warsztaty dla prawników i legislatorów pracujących w ministerstwach, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii...

czytaj dalej

Warsztaty legislacyjne Departamentu Prawa Gospodarczego

W ramach cyklu warsztatów legislacyjnych poświęconych doskonaleniu technik legislacyjnych 27 października 2023 r. odbyło się szkolenie „Wybrane problemy legislacyjne”, zorganizowane przez Rządowe Centrum Legislacji. Zgromadzonych przywitała Wiceprezes RCL Pani Monika...

czytaj dalej

Kierownictwo

Joanna Knapińska

Joanna Knapińska

Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Monika Salamończyk

Monika Salamończyk

Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Robert Brochocki

Robert Brochocki

Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Sylwia Czernuszyn

Sylwia Czernuszyn

Dyrektor Generalny Rządowego Centrum Legislacji

Struktura organizacyjna

ikona DPKiA

Departament
Prawa Administracyjnego

ikona dpg

Departament
Prawa Gospodarczego i Finansowego

ikona książki 1

Departament Prawa Środowiska i Infrastruktury

ikona komputer i paragraf

Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie

ikona DPSiI

Departament
Prawa Społecznego

ikona DPUE

Departament
Prawny i Kształcenia

ikona DDUiTJ

Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych

ikona BAF

Biuro
Dyrektora Generalnego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118) z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej odwołano stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

covid-19 ilustracja

Zestawienie aktów prawnych dotyczących pandemii COVID-19 i ich ujednoliconych tekstów
– stan na dzień 1 lipca 2023 r.

człowiek z teczką ilustracja

Dobre praktyki

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny zawiera ujednolicone zasady i reguły językowe oraz dotyczące opracowania tekstu, które powinny być respektowane przez wszystkie instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej.

Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego

Publikacja opracowana w ramach projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis)” zrealizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zawiera zarówno wiedzę niezbędną dla legislatorów będących dopiero na początku swojej drogi zawodowej, jak i wysoce specjalistyczne artykuły eksperckie poświęcone skomplikowanym zagadnieniom legislacyjno-prawnym, które mogą być przydatne także doświadczonym legislatorom.

Skip to content