Oferty pracy w Rządowym Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji

Kim jesteśmyco robimy

Rządowe Centrum Legislacji

Kim jesteśmyco robimy

Aktualności

Inauguracja 24. edycji aplikacji legislacyjnej

Inauguracja 24. edycji aplikacji legislacyjnej

27 września 2023 r. w Sali Kolumnowej w gmachu Sejmu RP odbyło się uroczyste rozpoczęcie kolejnej edycji aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. Podczas uroczystości tegorocznym absolwentom zostały wręczone zaświadczenia stwierdzające...

czytaj dalej

Egzaminy końcowe 23. edycji aplikacji legislacyjnej

Kończy się kolejna edycja aplikacji legislacyjnej. Pora na egzaminy końcowe. Egzamin pisemny został przeprowadzony 5 września. Podczas egzaminu aplikant miał do wykonania dwa zadania: przygotowanie projektu aktu normatywnego zgodnie z poleceniem oraz przygotowanie...

czytaj dalej

Ostatni zjazd uczestników 23. edycji aplikacji legislacyjnej

Dzisiaj jest ostatni zjazd uczestników 23. edycji aplikacji legislacyjnej rozpoczętej w październiku ubiegłego roku. Za aplikantami 33 dni bardzo intensywnych zajęć – wykładów i ćwiczeń prowadzonych zarówno przez przedstawicieli świata uniwersyteckiego, jak i...

czytaj dalej

Kierownictwo

dr hab. Krzysztof Szczucki

dr hab. Krzysztof Szczucki

Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Anna Tyśkiewicz-Mazur

Anna Tyśkiewicz-Mazur

Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Monika Salamończyk

Monika Salamończyk

Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118) z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej odwołano stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zestawienie aktów prawnych dotyczących pandemii COVID-19 i ich ujednoliconych tekstów
– stan na dzień 1 lipca 2023 r.

człowiek z teczką ilustracja

Dobre praktyki

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny zawiera ujednolicone zasady i reguły językowe oraz dotyczące opracowania tekstu, które powinny być respektowane przez wszystkie instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej.

Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego

Publikacja opracowana w ramach projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis)” zrealizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zawiera zarówno wiedzę niezbędną dla legislatorów będących dopiero na początku swojej drogi zawodowej, jak i wysoce specjalistyczne artykuły eksperckie poświęcone skomplikowanym zagadnieniom legislacyjno-prawnym, które mogą być przydatne także doświadczonym legislatorom.

Skip to content