RCL 9 O RCL 9 Kierownictwo 9 Robert Brochocki – Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Robert Brochocki – Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W roku 1999 ukończył aplikację legislacyjną.

W latach 1997–2000 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Prywatyzacji Bezpośredniej, a następnie w Departamencie Prawnym, w którym zajmował się przede wszystkim legislacją.

W latach 2000–2020 pracował w Rządowym Centrum Legislacji. W latach 2014–2020 był wiceprezesem RCL.

W okresie 2021–2023 zatrudniony w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisku dyrektora Biura Prawa i Ustroju.

W latach 2005–2015 był patronem osób odbywających aplikację legislacyjną, a od 2007 r. do 2015 r. prowadził na niej zajęcia.

15 lutego 2024 r. Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Skip to content