RCL 9 Legislacja 9 Szablon projektu aktu prawnego

Szablon projektu aktu prawnego

Zgodnie z zaleceniem Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 4 października 2012 r. z początkiem 2013 r. wprowadzono obowiązek stosowania ujednoliconego wzoru formatowania tekstu (szablonu) dla rządowych projektów aktów normatywnych.

W dniu 24 lipca 2014 r. została przyjęta przez szefów Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji deklaracja w sprawie stosowania stylów zdefiniowanych w szablonie przy przekazywaniu aktów prawnych między tymi instytucjami.

Celem wprowadzonego rozwiązania było zapewnienie jednolitej postaci projektów aktów normatywnych przez poszczególne podmioty przy równoczesnym zaoszczędzeniu czasu przeznaczanego na konwersję dokumentów na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego oraz podczas ogłaszania.

Sposób formatowania projektów stosowany w szablonie został oparty na ustaleniach zespołu roboczego, w którego skład weszli przedstawiciele Sejmu, Senatu oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Dodatkowym celem szablonu było zapewnienie jednoznaczności jednostek redakcyjnych. Stanowi on również wstępny etap prac nad przygotowaniem do ogłoszenia aktów normatywnych w postaci tekstu strukturalnego (XML).

Szablon zawiera zestaw stylów wykorzystywanych do formatowania projektów aktów prawnych oraz makroinstrukcji służących automatyzacji stosowania stylów, jak również weryfikacji niektórych nieprawidłowości, jakie mogą powstać w strukturze dokumentu.

W sprawie rozwiązań dotyczących wcześniejszych wersji programu MS Word oraz programu OpenOffice informacji udziela:
Jarosław Deminet 
tel.: +48 22 694-71-20 
e-mail: jdeminet@rcl.gov.pl

Szablony do pobrania:

dla MS Word od wersji 2007

pobierz:
Szablony projektu aktu prawnego, wersja 4.0

Skip to content