RCL 9 Legislacja 9 Przebieg rządowego procesu legislacyjnego

Przebieg rządowego procesu legislacyjnego

Rządowy proces legislacyjny regulują:

Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania, zatwierdzania, ogłaszania, wykonywania, wypowiadania i zmian zakresu obowiązywania umów międzynarodowych określa ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych

Skip to content