RCL 9 O RCL 9 organizacja Centrum 9 Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Rządowym Centrum Legislacji kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesów.

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny RCL, według którego w skład Rządowego Centrum Legislacji wchodzą:

Skip to content