RCL 9 Edukacja 9 Aplikacja legislacyjna

Aplikacja legislacyjna

Aplikacja legislacyjna skierowana jest do urzędników administracji państwowej zainteresowanych procesem tworzenia prawa zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Jej głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędnika oraz zapoznanie go z procesem tworzenia prawa.

W związku ze specyficznymi wymogami, jakie muszą spełniać kandydaci, i procesem zgłaszania kandydatów nie ma otwartego naboru na aplikację legislacyjną, jak to ma miejsce w przypadku aplikacji korporacyjnych czy aplikacji ogólnej.

Skip to content