Publikacje

Dobre praktyki legislacyjne


Wykonywanie zawodu legislatora wymaga doskonałej znajomości systemu prawa oraz reguł tworzenia przepisów prawnych. W codziennej pracy niezwykle przydatna jest możliwość korzystania z utrwalonej praktyki rozwiązywania poszczególnych problemów legislacyjnych.

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny zawiera ujednolicone zasady i reguły stylistyczne, które powinny być respektowane przez wszystkie instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej.

Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego

Dobre praktyki opracowane w ramach Projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis)” zrealizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Skip to content