RCL 9 O RCL 9 Kierownictwo 9 Sylwia Czernuszyn – Dyrektor Generalny Rządowego Centrum Legislacji

Sylwia Czernuszyn – Dyrektor Generalny Rządowego Centrum Legislacji

Prawniczka – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania na kierunku rozwój potencjału społecznego.

W 2022 roku ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2023 roku uzyskała tytuł adwokata.
Mediator w sprawach pracowniczych, w tym w zakresie mediacji w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji.

Od ponad 20 lat związana z instytucjami publicznymi, gdzie była odpowiedzialna za zapewnienie właściwego funkcjonowania instytucji w sprawach personalnych, budżetowych, organizacyjnych, administracyjnych oraz stosunków cywilnoprawnych.
Od 2000 roku doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, początkowo w I Oddziale w Warszawie, a następnie od 2004 roku w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Od kwietnia 2018 roku zatrudniona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od 15 lutego 2024 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego Rządowego Centrum Legislacji.

Skip to content