RCL 9 Edukacja 9 Warsztaty legislacyjne

Warsztaty legislacyjne

W dniu 26 czerwca br. w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji odbyło się kolejne szkolenie warsztatowe pt. „Relacje ustawy i aktu wykonawczego na tle budowy przepisu upoważniającego” skierowane do pracowników administracji rządowej, którzy posiadają już doświadczenie w zakresie tworzenia i opiniowania aktów normatywnych.

Szkolenie miało na celu omówienie i przybliżenie zasad tworzenia prawa w zakresie podziału materii ustawowej i należnej aktom wykonawczym oraz szczegółowości upoważnienia ustawowego w świetle wymogów Konstytucji, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Warsztaty poprowadziła Magdalena Plachimowicz, która na co dzień pracuje jako główny legislator w Departamencie Prawa Administracyjnego Rządowego Centrum Legislacji. W warsztatach uczestniczyło 28 pracowników administracji publicznej.

Kolejne szkolenia już wkrótce. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych.

Zobacz w galerii:

C

W dniu 11 czerwca br. w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji odbyło się szkolenie warsztatowe pt. „ABC zasad techniki prawodawczej” skierowane do pracowników administracji rządowej, którzy zaczynają pracę związaną z legislacją.

Szkolenie miało na celu omówienie i przybliżenie podstawowych reguł tworzenia aktów normatywnych zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji i obejmowało przedstawienie na wybranych przykładach zasad i środków techniki prawodawczej.

Warsztaty wspólnie poprowadziły Beata Olszewska i Anna Pisarczyk, które na co dzień pracują jako główne legislatorki w Departamencie Prawa Społecznego Rządowego Centrum Legislacji. W warsztatach uczestniczyło 29 pracowników administracji publicznej.

Kolejne szkolenia już wkrótce. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych.

Zobacz w galerii:

Skip to content