Legislacja

Publikacje w dziale Legislacja:

Rada Legislacyjna

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów istniejącym od 1972 roku. 1 września 2018 r. rozpoczęła się jej XIII kadencja. Kadencja trwa 4 lata. Rada Legislacyjna wydaje...

czytaj dalej

Opracowanie projektu ustawy

Podmiotami uprawnionymi (zwanymi dalej również „organami uprawnionymi”, „organami wnioskującymi”, „autorami projektu”) do opracowania projektu ustawy są: członkowie Rady Ministrów właściwi ze względu na materię, która ma...

czytaj dalej

Komisja prawnicza

Po rozpatrzeniu projektu ustawy przez Stały Komitet Rady Ministrów organ wnioskujący kieruje go do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez komisję prawniczą.Projekt ustawy kierowany do prac komisji...

czytaj dalej

Rada Ministrów

Podmiotem uprawnionym do wniesienia projektu ustawy pod obrady Rady Ministrów jest organ wnioskujący, przez który należy rozumieć: członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podmiot, który został...

czytaj dalej
Skip to content