RCL 9 Edukacja 9 Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny zawiera ujednolicone zasady i reguły językowe oraz dotyczące opracowania tekstu, które powinny być respektowane przez wszystkie instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej.

Został opracowany przez różne grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele głównych służb językowych instytucji unijnych (prawnicy-lingwiści, tłumacze, terminolodzy, korektorzy).

Stosowanie go jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą w powstawaniu tekstów (w formie papierowej lub elektronicznej) publikowanych przez instytucje unijne.

Jest dostępny w 22 językach Unii Europejskiej (i przygotowywany w nowych językach).

Zobacz przewodnik na stronie: http://publications.europa.eu/code/pl/pl-000500.htm 

strona poradnika
Skip to content