Aktualności

RCL 9 Aktualności 9 Spotkanie Pani dr Joanny Knapińskiej Prezesa Rządowego Centrum Legislacji i Pana Profesora Adama Krzywonia z uczestniczkami i uczestnikami aplikacji legislacyjnej

Spotkanie Pani dr Joanny Knapińskiej Prezesa Rządowego Centrum Legislacji i Pana Profesora Adama Krzywonia z uczestniczkami i uczestnikami aplikacji legislacyjnej

mar 21, 2024 | Aktualności

Pani Prezes przedstawiła aplikantom Pana dr. hab. Adama Krzywonia, który został powołany na kierownika aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez RCL.

W trakcie spotkania Pani Prezes podkreśliła wartość wiedzy praktycznej, jaką zdobywają nasi aplikanci, i jej znaczenie w pracy legislatora. Pani Prezes podzieliła się również z aplikantami swoim doświadczeniem jako absolwentki aplikacji legislacyjnej.

Pan Profesor Krzywoń podziękował Pani Prezes za okazane zaufanie i zadeklarował pełne zaangażowanie w związku z pełnieniem funkcji kierownika aplikacji, przybliżył również aplikantom swoje doświadczenie zawodowe.

Zarówno Pani Prezes, jak i Pan Profesor podkreślili, że bardzo zależy im na dialogu z aplikantami. Oboje są otwarci na propozycje i sugestie aplikantów w odniesieniu do ich potrzeb edukacyjnych.

Jak podsumowała spotkanie Pani Prezes: „Macie w nas partnerów. Wspólnie zdecydujmy, jak będzie wyglądać aplikacja legislacyjna”.

Zobacz w galerii:

Skip to content