Aktualności

RCL 9 Aktualności 9 W ramach odbywających się polsko-ukraińskich konsultacji rządowych Prezes Rządowego Centrum Legislacji dr Joanna Knapińska spotkała się z Szefem Gabinetu Ministrów Ukrainy Olehem Nemchinovem

W ramach odbywających się polsko-ukraińskich konsultacji rządowych Prezes Rządowego Centrum Legislacji dr Joanna Knapińska spotkała się z Szefem Gabinetu Ministrów Ukrainy Olehem Nemchinovem

mar 29, 2024 | Aktualności

Prezes Rządowego Centrum Legislacji dr Joanna Knapińska 28 marca 2024 r. uczestniczyła w spotkaniu z Szefem Gabinetu Ministrów Ukrainy Olehem Nemchinovem w ramach polsko-ukraińskich konsultacji rządowych. 

Rozmowy dotyczyły kwestii procesu legislacyjnego oraz zasad współpracy rządu z parlamentem. W spotkaniu wzięli również udział Pierwszy Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Viktor Klieshchenko oraz dr Maciej Berek, Minister – Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Szefowa Służby Cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska i Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Karol Grzybowski.

Prezes Rządowego Centrum Legislacji przedstawiła w trakcie spotkania, jak jest ukształtowana w Polsce procedura opracowywania i uzgadniania rządowych projektów aktów normatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem istotnej roli RCL. Poinformowała naszych partnerów reprezentujących rząd Ukrainy o tym, jakie zadania realizuje RCL. Misją Rządowego Centrum Legislacji jest wspieranie Rady Ministrów, której przewodniczy Prezes Rady Ministrów, na każdym etapie rządowego procesu legislacyjnego. Jak podkreśliła Prezes RCL dr Joanna Knapińska w rozmowie z Szefem Gabinetu Ministrów Ukrainy Olehem Nemchinovem, RCL stanowi służbę prawną Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów, do której zadań należy w szczególności przedstawianie opinii członkom rządu w zakresie zgodności rządowych projektów aktów normatywnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, systemem prawa i zasadami poprawnej legislacji.

Minister Maciej Berek podkreślił, jak ważną rolę odgrywa Rządowe Centrum Legislacji w procesie legislacyjnym. Zwrócił uwagę, że RCL jest instytucją, do której Prezes Rady Ministrów, a także on sam mogą zwrócić się o rzetelną i bezstronną opinię dotyczącą wszelkich dokumentów rządowych. Minister Maciej Berek, dzieląc się z partnerami z Ukrainy doświadczeniami polskiego rządu, stwierdził, że Rządowe Centrum Legislacji jest instytucją, którą należy chronić, aby mogła ona prawidłowo realizować swoje ustawowe zadania.

Zobacz w galerii:

Skip to content