Aktualności

RCL 9 Aktualności 9 Przedstawiciele RCL uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przedstawiciele RCL uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

kwi 5, 2024 | Aktualności

4 kwietnia 2024 r. przedstawiciele Rządowego Centrum Legislacji: Dyrektor Departamentu Prawnego i Kształcenia Piotr Ołdak oraz główny legislator w tym departamencie Natalia Cabaj wzięli udział w posiedzeniu Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tym razem w posiedzeniu zespołu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Posiedzeniu przewodniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. W posiedzeniu wzięli udział również m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: Sekretarz Stanu Krzysztof Śmiszek oraz Podsekretarz Stanu Dariusz Mazur.

Minister Henryka Mościcka-Dendys przedstawiła założenia nowego otwarcia we współpracy z organami Rady Europy – wskazano na merytoryczną zmianę stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w kwestiach związanych z wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących naruszenia zasad praworządności, w szczególności w kontekście działania wymiaru sprawiedliwości. Natomiast Minister Krzysztof Śmiszek podkreślił istotną rolę dialogu z organizacjami pozarządowymi w procesie legislacyjnym dotyczącym projektów aktów normatywnych opracowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przedstawiciele RCL są stałymi uczestnikami posiedzeń Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zobacz w galerii:

Skip to content