Aktualności

RCL 9 Aktualności 9 Udział Prezes RCL dr Joanny Knapińskiej oraz Wiceprezes RCL Moniki Salamończyk w I posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi

Udział Prezes RCL dr Joanny Knapińskiej oraz Wiceprezes RCL Moniki Salamończyk w I posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi

kwi 10, 2024 | Aktualności

Prezes Rządowego Centrum Legislacji dr Joanna Knapińska oraz Wiceprezes Centrum Monika Salamończyk 9 kwietnia 2024 r. uczestniczyły w I posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi, pod przewodnictwem Minister do spraw Polityki Senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz.

W trakcie spotkania z udziałem przedstawicieli resortów omówiono m.in. zakres prac legislacyjnych obejmujących zagadnienia dotyczące opieki nad osobami starszymi.

Międzyresortowy Zespół został powołany w celu ustrukturyzowania współpracy międzyresortowej w zakresie prac obejmujących zagadnienia dotyczące seniorów. Zróżnicowanie problemów, które znajdują się na pograniczu działań różnych resortów, powoduje, że współpraca międzyresortowa jest konieczna. Spotkania przedstawicieli właściwych resortów z przedstawicielami nauki oraz zewnętrznymi interesariuszami pozwolą na prowadzenie prac analitycznych obejmujących swym zakresem różne zagadnienia, które są związane z opieką nad osobami starszymi.

Zobacz w galerii:

Skip to content