Aktualności

RCL 9 Aktualności 9 Debata o tworzeniu prawa i roli legislatora w procesie tworzenia prawa z udziałem przedstawicielki RCL

Debata o tworzeniu prawa i roli legislatora w procesie tworzenia prawa z udziałem przedstawicielki RCL

kwi 16, 2024 | Aktualności

Zadania legislatora w procesie tworzenia prawa były przedmiotem debaty zorganizowanej w dniu 15 kwietnia 2024 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach wydarzenia pn. „Dzień z prawem”.

W debacie Rządowe Centrum Legislacji reprezentowała Pani dr Barbara Trojanowska, Wicedyrektor Departamentu Prawnego i Kształcenia. W toku debaty przedstawicielka Rządowego Centrum Legislacji przybliżyła specyfikę pracy oraz ścieżkę kształcenia legislatorów.
Zagadnieniami poruszonymi w dyskusji z uczestnikami wydarzenia były również prawa obywatela do jawności przebiegu procesu stanowienia prawa oraz możliwości aktywnego udziału obywatela w tym procesie.

Zobacz w galerii:

Skip to content