Aktualności

RCL 9 Aktualności 9 Udział przedstawicieli RCL w I posiedzeniu Zespołu e-Legislacja

Udział przedstawicieli RCL w I posiedzeniu Zespołu e-Legislacja

maj 15, 2024 | Aktualności

Prezes Rządowego Centrum Legislacji dr Joanna Knapińska oraz Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie Krzysztof Madej 15 maja 2024 r. uczestniczyli w I posiedzeniu nowo utworzonego Zespołu e-Legislacja pod przewodnictwem Ministra – Członka Rady Ministrów Macieja Berka.

W trakcie spotkania z udziałem przedstawicieli ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych zainicjowano rozmowy na temat obecnego stanu systemów informacyjnych i informatycznych, które będą stanowić punkt wyjścia do wypracowania koncepcji dalszych prac Zespołu.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na korzyści wynikające z wdrożenia dotychczasowych systemów informatycznych, ale również na potrzebę dalszego rozwoju tych narzędzi, ze szczególnym uwzględnieniem ich transparentności, efektywności i wymagań cyberbezpieczeństwa.

Prezes Joanna Knapińska zaznaczyła, że proces modernizacji systemów informacyjno-informatycznych rozpoczął się już 15 lat temu, a obecnie wykorzystanie możliwości, jakie dają rozwiązania w obszarze informatycznym, jest niezbędnym elementem ujednolicenia procesu legislacyjnego, także z punktu widzenia obywatela. Prezes Knapińska zadeklarowała także, że RCL jako partner wiodący i lider zmian w zakresie digitalizacji rządowego procesu legislacyjnego włączy się aktywnie w prace Zespołu.

Zespół e-Legislacja będzie bazował na wiedzy i doświadczeniu ekspertów merytorycznych, dlatego Minister Maciej Berek wyznaczył na przewodniczącego zespołu ekspertów dr. hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego Grzegorza Wierczyńskiego.

Zobacz w galerii:

Skip to content