Aktualności

RCL 9 Aktualności 9 Spotkanie uczestników aplikacji legislacyjnej z ekspertami w dziedzinie prawa

Spotkanie uczestników aplikacji legislacyjnej z ekspertami w dziedzinie prawa

maj 27, 2024 | Aktualności

W ramach zorganizowanego w dniach 23–24 maja br. zjazdu uczestników aplikacji legislacyjnej aplikanci mieli niepowtarzalną możliwość skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i legislacji w osobach Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka, Ministra – Członka Rady Ministrów dr. Macieja Berka, kierownika aplikacji legislacyjnej dr. hab. Adama Krzywonia i dyrektora Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu dr. Piotra Kędziory.

W trakcie panelu na temat wyzwań współczesnego legislatora moderowanego przez Prezes RCL dr Joannę Knapińską, aplikanci mogli usłyszeć od zaproszonych ekspertów, jakimi zasadami powinni się kierować w swojej pracy legislatorzy i jakie wyzwania stoją przed nimi w codziennej pracy zawodowej. Profesor Marcin Wiącek wskazał, że rolą legislatora jest rzetelnie informować osoby, które decydują merytorycznie o treści projektowanych aktów normatywnych, o zastrzeżeniach wobec proponowanych zmian w prawie. Minister Maciej Berek podkreślił, że rolą legislatora jest zapewnienie wsparcia decydentom którzy piastując określone funkcje w państwie, podejmują decyzje co do wyboru konkretnych rozwiązań prawnych. Profesor Adam Krzywoń wyraził pogląd, że przyjęcie opracowanych przez Polskie Towarzystwo Legislacji „Zasad etyki zawodu legislatora” okaże się instrumentem dającym wsparcie dla niezależności i wzmocnienia pozycji osób wykonujących zawód legislatora. Z kolei dyrektor Piotr Kędziora zwrócił uwagę na wyzwanie jakim jest zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych projektów ustaw i rozporządzeń nierzadko pod presję czasu z jaką mierzą się legislatorzy w swoje pracy.

Podsumowując panel, Prezes Joanna Knapińska wskazała na niezwykle istotną kwestię – zapewnienia każdemu legislatorowi możliwości bezstronnego przedstawienia swoich zastrzeżeń wobec opracowywanych projektów aktów normatywnych.

W trakcie zjazdu aplikanci uczestniczyli ponadto w zajęciach dotyczących przepisów podatkowych, umów międzynarodowych, rządowego procesu legislacyjnego, publikacji aktów normatywnych oraz opracowania tekstu jednolitego aktu normatywnego.

Zobacz w galerii:

Skip to content