Aktualności

RCL 9 Aktualności 9 Rządowe Centrum Legislacji współorganizatorem lubelskiego Sympozjum Legislacyjnego „Nowe technologie w legislacji”

Rządowe Centrum Legislacji współorganizatorem lubelskiego Sympozjum Legislacyjnego „Nowe technologie w legislacji”

cze 11, 2024 | Aktualności

6–7 czerwca br. odbyła się w Lublinie ogólnopolska konferencja naukowa: Sympozjum Legislacyjne „Nowe technologie w legislacji”.
To jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń dla praktyków i naukowców skupionych wokół legislacji – unikatowe forum wymiany wiedzy
i doświadczeń, które kształtuje kierunki rozwoju legislacji w Polsce.

Sympozjum wspólnie zorganizowały Rządowe Centrum Legislacji oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica. Partnerami wydarzenia były Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem.

Tematem przewodnim tegorocznej lubelskiej konferencji naukowej było wykorzystanie nowych technologii w procesie legislacyjnym z akcentem na możliwości, jakie daje użycie sztucznej inteligencji.

W pierwszym dniu sympozjum panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów moderowała dr Joanna Knapińska, Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Dyskusja uczestników skupiła się wokół możliwości wykorzystania nowych technologii w procesie tworzenia prawa oraz ryzyk z tym związanych.

W podsumowaniu dyskusji Prezes Centrum zwróciła uwagę na przydatność nowych technologii w pracy legislatora. Wskazała na potencjał, jaki niosą ze sobą nowe technologie w zakresie tworzenia prawa, w szczególności narzędzia związane ze sztuczną inteligencją, a także na konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z tych narzędzi. Podkreśliła również, jak ważne jest to, aby dzięki nowoczesnym narzędziom efektywniej pozyskiwać informacje o prawie.

Drugi dzień konferencji poprowadził dr Piotr Kędziora, Dyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. W panelu dyskusyjnym udział wziął m.in. Krzysztof Madej, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniami RCL na temat elektronicznych narzędzi publikacji prawa. Zwrócił uwagę na główne wyzwania związane z wprowadzaniem nowych narzędzi,
w szczególności podkreślił konieczność dostosowywania ich do potrzeb użytkowników. Zaznaczył także, że niezbędna jest koordynacja projektów administracji publicznej dotyczących tworzenia prawa.

W sympozjum uczestniczyli również wiceprezesi RCL – Monika Salamończyk i Robert Brochocki oraz przedstawiciele kadry dyrektorów i legislatorów.

Zobacz w galerii:

Skip to content