Aktualności

RCL 9 Aktualności 9 Udział przedstawicieli RCL w posiedzeniu Zespołu „e-Legislacja”

Udział przedstawicieli RCL w posiedzeniu Zespołu „e-Legislacja”

cze 25, 2024 | Aktualności

Prezes Rządowego Centrum Legislacji dr Joanna Knapińska oraz Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie Krzysztof Madej 20 czerwca 2024 r. uczestniczyli w II posiedzeniu Zespołu „e-Legislacja”. Zespół działa pod przewodnictwem Ministra – Członka Rady Ministrów Macieja Berka, na podstawie zarządzenia nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie Zespołu „e-Legislacja” .

W spotkaniu Zespołu wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Prezesa Rady Ministrów i ministerstw: Rozwoju i Technologii, Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Cyfryzacji. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele NASK, organizacji społecznych – Forum Obywatelskiego Rozwoju i Fundacji im. Stefana Batorego oraz członkowie zespołu ekspertów kierowanego przez dr. hab. prof. UG Grzegorza Wierczyńskiego, reprezentujący środowiska naukowe.

W trakcie spotkania Zespołu szczególny nacisk położono na prezentację systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w różnych instytucjach administracji rządowej oraz doświadczeń związanych z wykorzystaniem tych systemów. Przedstawiono stosowany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów system, który prezentuje przebieg procesu legislacyjnego dokumentów rządowych, oraz omówiono projekt systemu obiegu dokumentów realizowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Prokuratorię Generalną RP. Dyrektor Krzysztof Madej zaprezentował i omówił systemy teleinformatyczne i narzędzia wykorzystywane w Rządowym Centrum Legislacji.

Wymienione doświadczenia będą szerzej omawiane na nadchodzących spotkaniach Zespołu, z których najbliższe odbędzie się w drugiej połowie lipca.

Zobacz w galerii:

Skip to content