Aktualności

RCL 9 Aktualności 9 11. Forum Praktyków Partycypacji – w tym roku z udziałem przedstawiciela Rządowego Centrum Legislacji

11. Forum Praktyków Partycypacji – w tym roku z udziałem przedstawiciela Rządowego Centrum Legislacji

mar 18, 2024 | Aktualności

W dniach 18 i 19 marca 2024 r. w Krakowie odbywa się 11. Forum Praktyków Partycypacji. Forum to jest największym w kraju wydarzeniem dla osób zajmujących się partycypacją obywatelską, organizowanym nieprzerwanie od 2014 r. w różnych polskich miastach.

11. Forum rozpoczyna się panelem dyskusyjnym z udziałem Pani Agnieszki Buczyńskiej – Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pana Macieja Berka – Ministra – Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, Pana Jacka Cichockiego – Szefa Kancelarii Sejmu oraz Pana Kuby Wygnańskiego – Prezesa Fundacji Stocznia.

Rządowe Centrum Legislacji na tegorocznym Forum Praktyków Partycypacji reprezentuje Pan Piotr Ołdak – Dyrektor Departamentu Prawnego i Kształcenia. Należy podkreślić, że aktywność strony pozarządowej, społecznej czy też każdego obywatela w życiu publicznym jest nieocenionym źródłem wiedzy dla tworzących prawo. Nie ulega wątpliwości, iż że jednym z istotnych warunków w procesie prawodawczym demokratycznego państwa prawnego jest udział w tym procesie strony społecznej. Efektem współpracy projektodawcy oraz partnerów społecznych powinno być stanowienie dobrego prawa.
W trakcie dwudniowego Forum odbywa się wiele interesujących sesji, m.in. „Chcemy więcej partycypacji! Wypracujmy postulaty społeczności praktyków i praktyczek partycypacji do rządu”, „Czy referendum da się uratować w świadomości Polek i Polaków?”, „Teatr Legislacyjny? Zobacz, zadziałaj, zadecyduj” oraz „A co, jak politycy znów napiszą nam przepisy o konsultacjach społecznych? Porozmawiajmy o prawnych aspektach konsultacji”. Te i inne tematy poruszone na tegorocznym Forum są niewątpliwie istotnym krokiem na drodze do otwartości procesów legislacyjnych.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Rządowe Centrum Legislacji w 2023 r. wydało podręcznik „Proces legislacyjny. Udział organizacji pozarządowych i partnerów społecznych” obejmujący zagadnienia dotyczące procesu legislacyjnego. W poszczególnych częściach podręcznika zostały omówione procedury legislacyjne projektu ustawy oraz rządowego projektu rozporządzenia – aktów prawnych stanowiących źródło powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem tych etapów procesu, w których najskuteczniej mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni.

Podręcznik jest dostępny na naszej stronie internetowej nieodpłatnie na otwartej licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa – Na tych samych zasadach) w postaci elektronicznej (pliki PDF, EPUB i AZW3 oraz jako interakcyjna strona internetowa).

Warsztaty – umowy międzynarodowe
Podręcznik „Proces legislacyjny. Udział organizacji pozarządowych i partnerów społecznych” został wydany w ramach projektu „Szkolenia i podręczniki dla legislatorów oraz dla organizacji pozarządowych i partnerów społecznych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2012–2020 (PO WER).
Skip to content