RCL 9 Kategoria: O RCL

O RCL

Departament Prawa Rolnego i Środowiska

Departament Prawa Rolnego i Środowiska opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra...

Co robimy

Misją Rządowego Centrum Legislacji jest dbanie o spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego. Do zasadniczych zadań Rządowego Centrum Legislacji należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i...

Kim jesteśmy

Rządowe Centrum Legislacji jest państwową jednostką organizacyjną podległą Prezesowi Rady Ministrów.Działa na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów i statutu nadanego przez Prezesa Rady Ministrów. Rządowe Centrum Legislacji...

Struktura organizacyjna

Rządowym Centrum Legislacji kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesów. Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny RCL, według którego w skład Rządowego Centrum Legislacji wchodzą: Departament Prawa...

Departament Prawa Gospodarczego

Departament Prawa Gospodarczego opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Aktywów...

Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji

Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra...

Skip to content