Wydarzenia

RCL 9 Wydarzenia 9 Szkolenia dla legislatorów

Szkolenia dla legislatorów

lis 27, 2023 | Wydarzenia

23 i 24 listopada 2023 r., w ramach cyklu warsztatów legislacyjnych poświęconych doskonaleniu technik legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało warsztaty dla prawników i legislatorów pracujących w ministerstwach, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu oraz w urzędach centralnych.

W pierwszym dniu Pani Magdalena Plachimowicz, główny legislator w Rządowym Centrum Legislacji, poprowadziła warsztaty pt. „Wykonawczy charakter rozporządzenia w świetle wymagań Konstytucji i Zasad techniki prawodawczej”. Drugiego dnia Pani Barbara Trojanowska, zastępca dyrektora Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji w Rządowym Centrum Legislacji, omówiła zagadnienia dotyczące aktów prawa wewnętrznego w wystąpieniu pt. „Akty prawa wewnętrznego. Uwarunkowania konstytucyjne i poprawność legislacyjna”.

W trakcie prelekcji zgromadzeni uczestnicy brali aktywny udział w dyskusji dotyczącej omawianych zagadnień legislacyjnych.
W warsztatach wzięło udział 100 uczestników.

Skip to content