RCL 9 O RCL 9 Kategoria: organizacja Centrum

organizacja Centrum

Departament Prawa Rolnego i Środowiska

Departament Prawa Rolnego i Środowiska opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra...

Struktura organizacyjna

Rządowym Centrum Legislacji kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesów. Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny RCL, według którego w skład Rządowego Centrum Legislacji wchodzą: Departament Prawa...

Departament Prawa Gospodarczego

Departament Prawa Gospodarczego opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra Aktywów...

Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji

Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra...

Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury

Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do projektów aktów prawnych , przygotowuje projekty aktów prawnych oraz koordynuje przebieg uzgodnień projektów aktów prawnych, w zakresie spraw należących do właściwości Ministra...

Biuro Administracyjno-Finansowe

Biuro Administracyjno-Finansowe zapewnia obsługę  Rządowego Centrum Legislacji, w tym obsługę prawną, administracyjną, finansową oraz informatyczną. Wykonuje zadania w zakresie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz rozpatrywania petycji.  W ramach...

Skip to content