RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Kategoria: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów

Komisja prawnicza

Po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów organ wnioskujący kieruje go do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez komisję prawniczą.Projekt rozporządzenia kierowany do prac komisji prawniczej powinien być uzgodniony...

Rada Ministrów

Podmiotem uprawnionym do wniesienia projektu rozporządzenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów jest organ wnioskujący. Prawo wniesienia projektu rozporządzenia pod obrady Rady Ministrów przysługuje zatem: członkom Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady...

Skip to content