RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Kategoria: Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

Opracowanie projektu

Podmiotami uprawnionymi (zwanymi dalej również „organami uprawnionymi”, „organami wnioskującymi”, „autorami projektu”) do opracowania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w imieniu Prezesa Rady Ministrów są: członkowie Rady Ministrów właściwi ze względu na...

Komisja prawnicza

Po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów organ wnioskujący kieruje go do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez komisję prawniczą.Projekt rozporządzenia kierowany do prac komisji prawniczej powinien być uzgodniony...

Notyfikacja

Natomiast w przypadku gdy, zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, projekt rozporządzenia podlega notyfikacji (tzw. notyfikacja techniczna), członek Rady Ministrów, przed skierowaniem projektu rozporządzenia...

Skip to content