Projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów nie podlegają rozpatrzeniu przez Radę Ministrów (§ 134 ust. 2 Regulaminu).

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content