RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów 9 Skierowanie projektu rozporządzenia do podpisu

Skierowanie projektu rozporządzenia do podpisu

Po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia przez Radę Ministrów organ wnioskujący, za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów, kieruje projekt rozporządzenia Rady Ministrów do podpisu Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów podpisuje akt, który następnie jest ogłaszany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Sekretarz Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt rozporządzenia przekazany przez organ wnioskujący do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content