RCL 9 Legislacja 9 Rządowy proces legislacyjny 9 Opisy procedur 9 Kategoria: Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów

Komisja prawnicza

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami przyjętymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, z uwagi na swój wewnętrzny charakter, nie podlega rozpatrzeniu przez komisję prawniczą (§ 71 Regulaminu). Jednakże w przypadku gdy projekt...

Skip to content