Skierowanie projektu do podpisu

Po rozpatrzeniu projektu zarządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów organ wnioskujący kieruje projekt aktu do podpisu Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów. Organ wnioskujący zwraca się do Sekretarza Rady Ministrów z wnioskiem o przedłożenie projektu zarządzenia Prezesowi Rady Ministrów do podpisu. Zarządzenie podpisane Prezesa Rady Ministrów jest ogłaszane następnie w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. Ponadto zarządzenia, którymi powoływane są do życia organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, udostępniane są na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content