Skierowanie projektu do podpisu

Po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów przez komisję prawniczą (ewentualnie po zwolnieniu z tego obowiązku) organ wnioskujący kieruje projekt aktu do podpisu Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów. Do wniosku o podpisanie projektu rozporządzenia organ jest zobowiązany dołączyć zgłoszenia lobbingowe.

Sekretarz Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt rozporządzenia przekazany przez organ wnioskujący do podpisu Prezesa Rady Ministrów. Rozporządzenie podpisane przez Prezesa Rady Ministrów jest następnie ogłaszane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content