Skierowanie projektu stanowiska rządu do podpisu

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy Sekretarz Rady Ministrów przedkłada do podpisu Prezesowi Rady Ministrów, a następnie projekt ten kierowany jest do Sejmu.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content