Załącznik nr 2

Wzór Tabeli zgodności

TYTUŁ PROJEKTU
TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH
WYJAŚNIENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE PROJEKTU / PROJEKTÓW
JEDN. RED. TREŚĆ PRZEPISU UE KONIECZNOŚĆ WDROŻENIA TAK / NIE* JEDN. RED. TREŚĆ PRZEPISU / PRZEPISÓW PROJEKTU UZASADNIENIE
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp
&nbsp

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content