Załącznik nr 4

Przykładowy katalog podmiotów, którym można przedstawić projekt w ramach konsultacji publicznych

 • Przykładowe organizacje zrzeszające lokatorów, właścicieli nieruchomości lub zarządców nieruchomości:
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości;
  • Polska Unia Lokatorów;
  • Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości;
  • Polskie Zrzeszenie Lokatorów.
 • Przykładowe organizacje zrzeszające gminy wiejskie lub miejskie, a także organizacje działające na ich rzecz:
  • Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP;
  • Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza;
  • Związek Miast Polskich;
  • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Inne przykładowe związki branżowe rolników:
 • Inne przykładowe organizacje:
  • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych;
  • Krajowa Izba Gospodarcza;
  • Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum”;
  • Polska Federacja Rynku Nieruchomości;
  • Instytut Gospodarki Nieruchomościami;
  • Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości;
  • Europejski Instytut Nieruchomości;
  • Związek Maklerów i Doradców;
  • Izba Domów Maklerskich;
  • Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami;
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych;
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych;
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
  • Szybka Kolej Miejska w Warszawie sp. z o.o.;
  • Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji.

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content