Załącznik nr 9

Wzór tabeli do zgłaszania uwag do projektu na etapie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

 

Nazwa dokumentu:  
Lp. Organ wnoszący
uwagi
Jednostka redakcyjna, do
której wnoszone są uwagi
Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Odniesienie
do uwagi
1
2

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content