Załącznik nr 6

Przykładowy katalog podmiotów innych niż organy administracji rządowej lub innych niż organy i instytucje państwowe, którym należy przedstawić projekt w ramach opiniowania

 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  (na podstawie art. 329 ust. 2pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);
 • Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
  (na podstawie art. 329 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);
 • Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
  (na podstawie art. 329 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);
 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
  (na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych; Dz. U. z 2019 r. poz. 1140);
 • Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
  (na podstawieart. 30 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; Dz.U. z 2020 r. poz. 1415);
 • Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
  (na podstawie art. 47 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej; Dz. U. z 2020 r. poz. 2061);
 • Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  (na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym; Dz. U. z 2020 r. poz. 130);
 • Krajowa Rada Izby Architektów
  (na podstawie art. 33 pkt 11 w związku z art. 8 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);
 • Krajowa Rada Izby Inżynierów Budownictwa
  (na podstawie art. 33 pkt 11 w związku z art. 8 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);
 • Krajowa Rada Notarialna
  (na podstawie art. 40 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie; Dz. U. z 2020 r. poz. 1192);
 • Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym
  (na podstawie art. 43 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze; Dz. U. z 2019 r. poz. 740, z późn. zm.);
 • Krajowa Rada Radców Prawnych
  (na podstawie art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych; Dz. U. z 2020 r. poz. 75);
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  (na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji; Dz. U. z 2020 r. poz. 805);
 • Krajowa Rada Rzeczników Patentowych
  (na podstawie art. 51 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych; Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 oraz z 2020 r. poz. 288);
 • Krajowa Rada Sądownictwa
  (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa; Dz. U. z 2019 r. poz. 84, z późn. zm.);
 • Krajowa Rada Spółdzielcza (na podstawie art. 259 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze; Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);
 • Krajowa Reprezentacja Doktorantów (na podstawie art. 329 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);
 • Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
  (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych; Dz. U. z 2018 r. poz. 570);
 • Naczelna Rada Adwokacka
  (na podstawie art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze; Dz. U. z 2020 r. poz. 1651);
 • Naczelna Rada Aptekarska
  (na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich; Dz. U. z 2019 r. poz. 1419);
 • Naczelna Rada Lekarska
  (na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich; Dz. U. z 2019 r. poz. 965 oraz z 2020 r. poz. 1291);
 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
  (na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych; Dz. U. z 2018 r. poz. 916 oraz z 2020 r. poz. 1493);
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
  (na podstawie art. 329 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);
 • Polska Izba Ubezpieczeń
  (na podstawie art. 426 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 1180);
 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  (na podstawie art. 329 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);
 • reprezentatywne związki zawodowe
  (na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych; Dz. U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.);
 • reprezentatywne organizacje pracodawców
  (na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców; Dz. U. z 2019 r. poz. 1809);
 • Sąd Najwyższy
  (na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190).

Rządowe Centrum Legislacji © 2020

Skip to content